blob: aa6d3659cfaf4023f38f9bb6402c5580e9998c74 [file] [log] [blame]
#define LIBUSB_NANO 11685