blob: a58a25f8e1d008c54f4eb8506f6d0e29d5d21f46 [file] [log] [blame]
#define LIBUSB_NANO 11691