blob: 375e693b45e1713a08603997b1eb62d0123680f0 [file] [log] [blame]
#define LIBUSB_NANO 11704