blob: 0f407418fdcb1174d89e570124d92ad5a7293a12 [file] [log] [blame]
#define LIBUSB_NANO 11723