blob: 2773f71d39dc88c60d67656884f44fa06e0a8d31 [file] [log] [blame]
#define LIBUSB_NANO 11639