blob: 727861cb429c9500a9c47ee102b9491b5056310e [file] [log] [blame]
#define LIBUSB_NANO 11701